+389 70 250505
+389 70 212399

Локација

Контакт

Сирма Војвода 103 Охрид
+389 70 250505
+389 70 212399
kolevskivlado@gmail.com

Денарска Сметка

Комерцијална Банка АД Скопје
Број: 300017099396522
Партија: 99396547
Колевски Александар

Девизна Сметка

Vlado Kolevski
ul.Sirma Vojvoda 103 Ohrid
Acc no. 023070565074.3
IBAN: MK07300307056507424
Komercijalna banka AD Skopje BRANCH OHRID
BIC/SWIFTCODE: KOBSMK2XOHB

Девизна Сметка

Aleksandar Kolevski
ul.Sirma Vojvoda 103 Ohrid
Acc no. 0230704473015
IBAN: MK07300307044730169
Komercijalna banka AD Skopje BRANCH OHRID
BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2XOHB